Ngân hàng An Bình

Hệ thống cáp có cấu trúc Cat6/at 6A của COMMSCOPE được dùng cho hạ tầng mạng trong trung tâm dữ liệu của Ngân hàng An Bình tại Hà Nội. Tại đây hệ thống quản lý cáp thông minh ImVision cũng được triển khai để tối ưu việc quản lý.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân hàng An Bình
Thực hiện
01/01/2013
Tại
Ngân hàng An Bình tại Hà Nội