Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB Bank).

Chúng tôi xây dựng giải pháp tổng thể trung tâm dữ liệu cho Ngân hàng tại Hà Nội. Các hệ thống trong trung tâp dữ liệu được thiết kế, triển khai, vận hành khai thác theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn đảm bảo ổn định và liên tục.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB Bank).
Thực hiện
01/01/2013
Tại
Hà Nội