Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VP Bank)

Giải pháp máy lạnh chính xác STULZ được chúng tôi cung cấp cho trung tâm dữ liệu của Ngân Hàng để đảm bảo hoạt động của các dịch vụ, ứng dụng của Ngân Hàng trong công nghệ thông tin không bị gián đoạn.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VP Bank)
Thực hiện
01/01/2011
Tại