Nhà ga T2 sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất

Cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai cho hạ tầng mạng ICT của nhà ga T2 của Sân bay Nội Bài và Nhà ga của Sân bay Tân Sơn Nhất

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Nhà ga T2 sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất