PVGAS – Petro Vietnam – HCMC

Trong trung tâm dữ liệu của PVGAS tại thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được dùng triển khai đảm bảo cho hạ tầng mạng IT được kết nối với chất lượng cao

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
PVGAS – Petro Vietnam – HCMC
Thực hiện
01/01/2014
Tại
PVGAS – Petro Vietnam – HCMC