Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Thực hiện
07/04/2013
Tại
Binh Duong, Vietnam