Tân Hiệp Phát – Chu Lai

Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE triển khai cho hạ tầng mạng ICT của nhà máy Tân Hiệp Phát tại Chu Lai

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Tân Hiệp Phát
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Tân Hiệp Phát – Chu Lai