Tổng cục hải Quan Việt Nam

Chúng tôi đã cung cấp các giải pháp hệ thống máy lạnh chính xác STULZ cho các trung tâm của Cục nằm ở các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương nhằm đảm bảo các hoạt động dịch vụ của Cục Hải Quan liên tục và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Tổng cục hải Quan Việt Nam
Thực hiện
01/01/2011
Tại
Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương