Trung Tâm Thông Tin Di Động Khu Vực III

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng cho trung tâm chuyển mạch MSC đảm bảo môi trường cho hệ thống hoạt động ổn định liên tục.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Trung Tâm Thông Tin Di Động Khu Vực III
Thực hiện
01/01/2012
Tại
TP.HCM