Trung Tâm Thông Tin Vinafone Khu Vực I

Tại trung tâm chuyển mạch MSC của Vinafone, hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng  đảm bảo môi trường cho hệ thống hoạt động ổn định liên tục.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Trung Tâm Thông Tin Vinafone Khu Vực I
Thực hiện
01/01/2012
Tại
Hà Nội