Văn Phòng Microsoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạ tầng mạng ICT tại văn phòng của Microsoft tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE để đảm bảo băng thông kết nối mạng

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Văn Phòng Microsoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh