Vietnam Russia Bank

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Vietnam Russia Bank
Thực hiện
01/04/2012
Tại
Ha Noi, Vietnam