OxyReduct

Để ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra Sản xuất tại Đức Thương hiệu “WAGNER

OxyReduct dựa trên nguyên tắc đơn giản của ngọn lửa chỉ được kích hoạt khi: Đủ năng lượng nhiên liệu (nhiệt) và oxy nếu nồng độ oxy trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Năng lượng không thể được kích hoạt, có thể phát sóng. Do thiếu oxy và ngay lập tức bị dập tắt, OxyReduct tạo ra nitơ cần thiết để giảm nồng độ oxy trong không khí xung quanh. Nito được tạo ra để đảm bảo trong khu vực được bảo vệ chống cháy, sẽ giúp giảm mức oxy trong khu vực. (Mức không gây ra hỏa hoạn) trước, vì vậy căn phòng nơi mức oxy được kiểm soát bằng OxyReduct sẽ an toàn khỏi hỏa hoạn hoặc thiết bị được sử dụng trong phòng không có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Và bạn có thể hoạt động trong một lượng oxy được kiểm soát.OxyReduct – Wagner