THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CHO TÍN HIỆU ĐƯỜNG TRUYỀN DEPRS

Thiết bị RS có khả năng cắt xung sét >100A 8/20us

Phù hợp với các giao thức RS232, RS422, RS423 và RS485

DEPRS42299D DEPRS23299D DEPRS2322525D

Thông số kỹ thuật:

Ký hiệu DEPRS2322525D DEPRS23299D DEPRS42299D
Dòng thoát sét thông thường (In) 300 A 8/20 μs 400 A 8/20 μs
Điện áp làm việc cực đại (Uc) 15 VDC 6 VDC
Điện dung 30 pF Max
Kiểu bảo vệ Nối tất cả các pin xuống đất
Kiểu kết nối DB25, Male/Female DB9, Male/Female
Cổng giao tiếp RS-232, RS-423, RS-422 and RS-485