THIẾT BỊ ĐẾM SÉT TDS-SC & CÔNG TẮC BÁO ĐỘNG DAR

Thiết bị đếm sét TDS-SC không sử dụng nguồn ngoài, dòng kích hoạt 300A 8/20us

Công tắc báo động DAR (DINLINE Alarm Relay) sử dụng cho thiết bị TDF