THIẾT BỊ CẮT SÉT TSG

Thiết bị cắt sét TSG dùng công nghệ TSG – Triggered Spark Gap

  • Khả năng cắt xung sét cao đến 130kA 8/20us, 50kA 10/350us
  • Khả năng cắt nhiều xung
  • Năng lượng cắt sét cao
  • Đèn LED báo tình trạng làm việc của thiết bị

Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/IEEE C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C; ANSI/IEEE C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3; IEC61643-1.