THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN ĐIỆN THOẠI, ADSL, LEASED-LINE

Thiết bị chống sét trên đường truyền điện thoại, ADSL, Leased-Line có khả năng cắt xung sét cao đến 20kA 8/20us

 • Bảo vệ 1 hoặc 10 đôi dây
 • Tốc độ truyền 8Mbits; 12 MHz
 • Dòng tải cực đại 120 đến 1000mA
 • Đấu nối kiểu giá krone và RJ11
 • Bảo vệ đa tầng
 • UTB-SA và UTB TA bảo vệ đường thoại, ADSL, Leased-line

                                SLP1RJ11                                                                     UTB

UTB

 • Bảo vệ các mạch và đầu dò điện áp thấp
 • Cho phép thay thế mô đun thay thế nóng
 • Bảo vệ nhiều giai đoạn và bảo vệ quá áp điện áp giúp đảm bảo điện áp tăng cực đại thấp nhất với các thiết bị nhạy cảm

SLPRJ11

 • Ổ cắm RJ11 cung cấp kết nối plug-in đơn giản với 4 hoặc 6 vị trí cắm RJ
 • Cung cấp cả hai chế độ bảo vệ L-L và L-PE để bảo vệ toàn diện
 • Tự động bảo vệ quá dòng
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin