THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN TỐC ĐỘ CAO, ĐIỆN THOẠI

Thiết bị SLP-HSP có khả năng cắt xung sét cao đến 20kA 8/20us

  • Bảo vệ 10 đôi dây
  • Bảo vệ đa tầng
  • Tốc độ truyền 8Mbits; 12MHZ
  • Đấu nối kiểu giá krone
  • HSP10K230 bảo vệ đường truyền tốc độ cao và đường điện thoại