THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN ĐƯỜNG CÁP FEEDER, CÁP ĐỒNG TRỤC

Thiết bị CSP có khả năng cắt xung sét cao đến 20kA 8/20us

Tần suất hoạt động lên đến 3GHz

Đa dạng kết nối NMF, BNC, NB