THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN ĐƯỜNG TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Thiết bị UTB có khả năng cắt xung sét cao đến 20kA 8/20us

  • Bảo vệ một đôi dây
  • Bảo vệ đa tầng
  • Tần số truyền đến 3MHz
  • Dòng tải cực đại đến 2A
  • Đấu nối kiểu giá vặn ốc