Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Giải pháp máy lạnh chính xác STULZ của chúng tôi được triển khai cho trung tâm dữ liệu của Ngân hàng tại Bình Dương. Hệ thống máy lạnh chính xác đảm bảo mội trường ổn định để các hoạt động và dịch vụ của SACOMBANK luôn sẵn sàng và liên tục với khách hàng.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Thực hiện
01/01/2010
Tại
Bình Dương